Zdroj: http://candita.cz/index.php?a=vysvetlivky-a-pojmy/vse-o-svete-omegaverse  •  Vydáno: 2.2.2019 5:56  •  Autor: Blanch

Vše o světě omegaverse

Jak jsem slíbila nedávno u ankety omegaverse, přináším vysvětlující článek.

Připravte si kloubouky, vážení, tohle bude dlouhé a vyčerpávající a strávila jsem nad tím několik hodin, abych vám dokázala co nejpodrobněji podat svět omegaverse.

V textu naleznete vysvětlení různých pojmů, shrnutí tradiční hierarchie, vysvětlení rolí.

Tento článek vychází z běžných znalostí fanfiction a mangy. Informace v něm se mohou lišit, pokud tento svět znáte. Autoři různých fandomů obměňují zákonitosti a upravují si informace univerza podle sebe, takže není nic vyloženě pevně dané. Ostatně představivosti se meze nekladou.

 

 

 

Omegaverse.

Svět, ve kterém neexistují pouhá dvě pohlaví, ale rovnou šest. Kromě základních žena-muž zde totiž existují i jisté alfy, bety a omegy, které se liší nejen fyzicky, ale i biologicky. A liší se jiným společenským postavením a využitím. Tato hierarchie je založena na typickém chování společnosti psovitých šelem.

 

Pochopitelně autoři fan fiction zpracovávají svá omegaverze univerza s vlastními úpravami (nenajdete nejspíš jediné dvě naprosto totožné), ale pokud bychom měli řešit nějaký základní vzorec takové společnosti, ze které se obvykle vychází, vypadá asi tak, jak se vám ho teď pokusím popsat.

Tyto informace nejsou pevně dané. Každý autor si tu a tam něco obmění, tu a tam něco přidá nebo ubere. Já se pokusím vyjít z nejčastějších „trendů“ omegaverse fanfikce.

 

 

 

Alfa může být žena i muž. Alfy jsou ve společnosti na vrcholu potravního řetězce. Jsou to silní, obvykle i arogantní a sebevědomí jedinci s nejvyšším postavením a mocí ve společnosti. V podstatě bývají v čele všech institucí, rozhodují o zákonech, představují vše, co společnost nabízí, udávají pravidla. Alfy jsou jednoduše vůdci.

 

 

Jejich fyziologie je na rozdíl od ostatních pohlaví nastavena tak, aby mohli rozsévat své geny téměř s jistým výsledkem. Nejenomže jsou větší a fyzicky silnější, ale v tomto fyziologickém ohledu jsou vývojově dál i co se týče ehm...genitálií. Ano, čtete správně. Alfa totiž (ať už žena nebo muž - týká se to obou, ano, ženy alfy mají penis) má schopnost oplodnit jakoukoliv omegu, ostatně i ženu betu nebo alfu, když už na to přijde.

Jejich penis je průměrně dvakrát větší, než je běžné a je zakončen takzvaným uzlem (v angličtině se tomu říká knot – ten se formuje hlavně při fyzickém vzrušení v přítomnosti omegy), což je běžné například u vlků a psů. 

Díky tomuto uzlu se jejich tělo spojí s tělem omegy a zakotví se, aby bylo početí potomka jistější (toto spojení trvá 10 až 40 minut, než se svaly uvolní a uzel se zase stáhne). Alfa a omega jsou během té doby doslova spojeni jako jeden. Laicky bych to skoro až nazvala zašpuntováním.

 

Během toho taky mohou ejakulovat více než jednou. Tělo alfy vytváří až desetinásobné množství sperma (opět pro vyšší šanci oplodnění) a během sexu je alfa schopná mít mnohonásobný orgasmus.

Čas od času alfy procházejí takzvanou říjí (v angličtině rut) a během této chvíle jsou až neovladatelné a jediným jejich cílem je získat pro sebe omegu a přivlastnit si ji.

Podléhají nízkým zvířecím pudům.

 

 

 

Betou může být také kdokoliv. Žena nebo muž. V tomto případě betám příroda nenadělila nic neobvyklého. Bety jsou fyziologicky stejné jako každý běžný člověk. Ženy bety jsou obyčejné ženy, muži bety jsou obyčejní muži. V hierarchii bývají pod alfami a často jsou jejich pomocníky, podřízenými, ale ve společnosti mohou být v podstatě čímkoliv. Ničím nejsou omezování, žádné pudy je neovládají a žijí si relativně klidný a nenáročný život.

 

 

 

Omega. Omegy jsou na samotném konci řetězce. Společnost jim obvykle neuznává ani vlastní práva. Snad až na nějaká základní lidská práva jako je právo žít, základní vzdělání (ne vždy), právo na lékařskou péči. Ale obvykle nemají omegy právo na vlastní majetek, svobodu, vyšší vzdělání, právo na zaměstnání (obvykle se v brzkém věku svážou s alfou a jejich život zkrátka nemá prostor pro školy a práci, protože musí obstarat domácnost a rodit děti).

 

Nebývají – jak to říct – úplně svéprávné, nejsou svými pány. Než dospějí, jejich život patří rodině (rozhoduje za ně alfa rodiny). Když se svážou, jejich život patří jejich alfě.

 

Omegy jsou obvykle společností určeny k tomu, aby hezky držely hubu a krok a podržely své alfě, byly hezké a plodily potomky. A tady obvykle začíná problém emancipace. Ale protože takto společnost funguje na tomto principu dlouhá století, málokterá omega se tomu vzepře. Dá se to v podstatě přirovnat k otrokářství. Omegy zkrátka nebývají svobodné.

 

Bývají drobné (všude, ano, podepisuje se to i na genitáliích mužských omeg), velmi atraktivní a fyzicky slabší. Společnost je má za hloupé a neschopné. Vhodné akorát pro svoji schopnost rodit potomky (rodit může omega žena i omega muž, biologicky je to mírně odlišné, ale základní kámen je stejný, omega muž nemá však vagínu v tom samém smyslu toho slova, jeho rodidla a funkční ústrojí sídlí jinde – zřejmě si dokážete domyslet kde).

 

Zkrátka a dobře, omegy to mají v životě velmi těžké. Bývají utlačovány, nemají v podstatě vlastní názor, nebo je spíš nikdo neposlouchá a nebývá na ně brán ohled. Jsou doslova submisivní a odsouzení k tomu být mazlíčkem své alfy.

 

Ale aby jejich život nebyl tak nemilosrdný, jejich biologie jim přichystala i tu příjemnou část. Jestli to zní ironicky, zní to správně. Omegy obvykle chování svého těla nesnáší, protože ho nedokáží příliš ovládat. Nedokážou se samy během heatu pořádně ovládat.

 

 

A tady se dostáváme k pojmům, samotné reprodukci a chování.
V tuto chvíli mohu z tohoto textu definitivně vyloučit beta jedince, protože v těchto případech jsou jen jakýmsi doplňkem a kulisou pro heroické výkony alf a omeg.

 

 

Základním prvkem omegaverse je totiž samotný vztah alf a omeg. Jejich svázání (bond) a to, jak sami na sebe reagují a co pro společnost představují.

 

 

Pachy. Feromony. Všechny alfy a omegy jsou citlivé na pachy, a protože příroda alfy a omegy stvořila k tomu, aby si byli předurčenými partnery, pochopitelně existují i takové ty osudové pachy, kdy si alfa vybere omegu podle toho, jak ji voní a jak ta vůně určuje jejich přitažlivost. Stejně tak to mívá i omega. Na alfu, která ji přirozeně voní, reaguje zcela jinak, než na ostatní alfy, které mohou dokonce páchnout nepatřičně.

Taky je třeba zmínit, že alfy a omegy, které již mají své životní partnery, už nevylučují žádné feromony, které by voněly komukoliv jinému, než jejich partnerovi.

 

 

 

Bond, aneb svázání, svazek, pouto. Každá omega si jednou za pár měsíců prochází tak zvaným heatem (také nazývaný jako oestrus), v podstatě je to říje, v jejich případě by se to dalo spíše přirovnat háravosti u fen (jo, zní to příšerně) a svázání probíhá právě během něj.

 

Heat trvá několik hodin až několik dní, to si zase určí autor sám, dost se to různí. Při tomto oestru je omega obětí svých hormonů a touží, aby si ji vzala alfa. I zcela racionální omegy podléhají feromonům, biologii a vzrušení. Jediný pud, který je ovládá, je nutí najít si alfu, která je oplodní, která si je přivlastní, sváže se s nimi a co je hlavní – k plnému uspokojení potřebují uzel (knot) od alfy.

 

Během sexu jsou omegy stejně jako alfy schopny několikanásobných orgasmů, některé dokáže způsobit pouhé kousnutí alfou do krku.

V některých fanfikcích nemají mužské omegy sperma (jsou sterilní), pouze vnitřní sekret, který usnadňuje anální průnik, tedy není třeba lubrikace. Tento sekret taky uvolňuje pachy, které vyvolávájí v alfách až nepříčetnost.

 

 

Již zmíněné kousnutí do krku je tady dost zásadní. Protože ve světě omegaverse se páry svazují (bond) právě kousnutím alfy do krku omegy - obvykle zezadu pod týlem. Je to tak dáno protože na jejím-jeho krku je centralizovaný bod, ze kterého vychází samotná podstata omegy, feromony, chemie, vše.

Bývá to žláza, kterou alfy často očichávají, je to v podstatě intimní gesto, které by se dalo přirovnat k líbání, ale daleko hlubší, protože z této „žlázy“ uniká veškerá vůně, která alfu k omeze přitahuje. A toto očichávání (scenting v angličtině) je jakýsi chemický proces, který ti dva spolu sdílí.

A nejen to, tyto pachy jsou spojené i s emocemi. Dokážou uklidnit rozzuřenou alfu nebo ji přímo vzrušit. Na to mají omegy svoje fígly.

 

Kousnutí probíhá obvykle při heatu (a při zauzlování – knotting) a v momentě, kdy tak alfa učiní, tak se doživotně s omegou sváže jako životní partner. Jejich pachy se chemicky promíchají a omeze na krku do konce života zůstane značka, kterou nejde odstranit. V podstatě to svým způsobem nahrazuje manželství bez možnosti rozvodu.

V tomto momentu stvrdí omega a alfa v podstatě pakt. A navždy zůstanou sexuálně přitažliví víceméně už jen sami sobě. Teda v samotné omegaverse rovině (pochopitelně, že láska taková, jakou ji prožívá běžná beta, může taky vzniknout, omega nebo alfa se může zamilovat do bety, ale nikdy nedokáže plně nahradit toto pouto alfy a omegy).

 

 

Svázané alfy a omegy díky pachům dokáží ze sebe cítit emoce a psychické i fyzické rozpoložení.

 

 

Pouto omegy a alfy jde obvykle přerušit jedině smrtí jednoho z nich. S tím, že pokud by zemřela omega, alfa to obvykle přežije. Chvíli ji sice potrvá, než se hladina hormonů vyrovná a bude si moci najít novou omegu, ale přežije. Naopak ve většině případů samotná omega po smrti alfy taky umírá, protože v jejím těle je větší chemický zmatek (díky kousnutí) a protože značka samotná na jejím krku neumožní další svazek (opět v tom hraje roli chemie).

 

 

To mě přivádí i na téma polygamie. Alfy mohou mít ve svazku více omeg, ale omega může mít pouze jedinou alfu (to bychom měli k další diskriminaci).

 

 

 

Knotting. Knot. Zauzlování. Může to znít úchylně a ono to ve své podstatě i je, ale uzel, který se alfě během aktu s omegou vytvoří na konci penisu, slouží v podstatě k tomu, aby během výronu, kdy jsou spolu fyzicky propojeni, neunikl z těla omegy ejakulát. Zamezuje to zbytečnému plýtvání!

Primárním instinktem každé alfy je totiž během sexu oplodnit omegu a tato biologická vymoženost zvyšuje šance.

 

 

 

Početnost. Pro lepší pochopení i dané jedinečnosti alf a omeg. V samotné společnosti obvykle bývá asi tak 90% – 95% beta jedinců. Zbytek jsou alfy a omegy. Omeg bývá méně než alf (ale není to pravidlo), já osobně se dost setkávám s takovým vzorcem, kdy na 100 lidí připadne 90 bet, 6 alf a 4 omegy. Průměrně. Nebo taky z 10 lidí - 7 bet, 2 alfy, 1 omega.

 

Pak také vznikají společenské dohody, kdy alfy od rodin odkupují za nekřesťanské peníze omegy v jejich fyzické dospělosti (která může nastat velmi brzy, ta v podstatě nastává při prvním oestru) nebo i dřív. Předem se dohadují svazky. A omega do toho pochopitelně nemá co mluvit, to rozhoduje nejvyšší alfa v její rodině.

 

Ale nekřivděme všem, ne každá alfa bývá takový hajzl a ne každá rodina je tímto způsobem zvrácená. Některé dopřejí svým omega potomkům vzdělání a dají jim možnost vybrat si partnera (angličtina na to vyloženě využívá slovo mate).

 

 

 

Heat. První oestrus omegy zažívají obvykle v rozmezí 12 let – 18 let, není to pevně dané, ale mnoho autorů se tím řídí. Jsou i výjimky, kdy se třeba v pozdním věku u člověka neprojevilo sekundární pohlaví nebo se projeví v momentě, až se na scéně objeví ta osudová alfa/omega.

 

Abyste to lépe pochopili, obvykle to bývá tak, že u dítěte se hned nepozná, zda je alfa, beta nebo omega (ačkoliv podle sekundárního pohlaví rodičů se to dá geneticky odvodit). Čeká se do jeho-její puberty nebo dospívání, kdy se hormony probudí.

Buďto člověk propluje životem jako neprojevená beta, nebo toho určitého jedince potká říje (heat nebo rut) třeba někdy v pubertě.

 

Druhou možností samozřejmě je nechat dítěti udělat krevní a gynekologické/sexuologické testy u lékaře, který už z toho vyvodí sekundární pohlaví podle nádobíčka a výsledků (ačkoliv mezi takovou beta a omega ženou nebude fyzický rozdíl a naopak alfa žena si nejspíš všimne, že má jaksi něco navíc).

U zbylých pohlaví se to může různit. Například ne každý alfa muž musí být extrémně vyvinutý a musí mít viditelný uzel (knot) a ne každý omega muž musí mít nepřirozeně menší genitálie, v obou případech se dá tento muž považovat za betu.

 

Cyklus omegy se opakuje v řadách týdnů, měsíců. U někoho co měsíc, u někoho co tři, u někoho jednou nebo dvakrát ročně. Je to individuální. Tabulky na to nejsou. A při heatu pochopitelně omega voní mnohonásobně lákavěji než běžně. V podstatě svou vůní láká všechny alfy v okolí, aby si jí všimly.

 

 

Pozor, svobodné omegy nemusí svůj heat trávit s alfami, během heatu je to pro ně sice vysoce nepříjemné a frustrující, ale dokáží těch pár dní přežít s hračkami a sebeuspokojováním, než cyklus pomine.

Stejně tak mohou trávit heat s alfou, se kterou nejsou v páru a bez svázání. Zkrátka je jen využijí ve svůj prospěch (v některých ff existuje najímaní alf, kde si omegy za alfy při heatu zaplatí – ve světech, kde jsou omegy svobodné a ne tolik utlačované).

 

Při nechráněném heat omega-alfa sexu, kdy proběhne zauzlování alfou a při několikanásobných orgasmech je téměř stoprocentní šance, že omega otěhotní (od toho takto jejich biologie funguje), tedy i mužská omega. Šance se zvyšuje v oficiálním svazku, kdy feromony páru na sebe přívětivěji reagují.

 

 

Alfy a omegy obvykle jsou schopné mít spolu sex i mimo heat, ale není to už tak snadné, protože při heatu omegy automaticky vylučují lubrikační sekret, který usnadňuje samotný akt (alfy jsou navíc opravdu vyvinuté), ale mimo heat většinou ne. Nicméně ženy omegy to mají pochopitelně snazší než muži omegy vzhledem k tomu, jak probíhá penetrace.
 

 

Bety jsou v celém tomto systému naprosto z obliga. Dokonce ani nijak nevylučují pachy a nikomu nevoní. Dokáží například cítit lehce pach omeg, ale nic v nich nevyvolává a nepůsobí na ně jako na alfy. Mohou mít stejně tak dobře sex s alfami i omegami, ale nedokáže to nahradit pouto alfa-omega. Obvykle se tedy párují bety s betama. Zkrátka jako normální lidi, kteří uzavírají běžná manželství.

 

 

 

Farmaceutika. Pro alfy i omegy existují narůzno nakombinované léky. Existuje několik variant. V angličtině se jim říká suppressants. Což zjednodušeně označuje léky na potlačení – ať už čehokoliv. Mohou potlačit samotnou říji/cyklus jak u alfy, tak u omegy (nejen jednorázově, ale třeba dlouhé roky – ale vybírá si to daň na zdraví a obvykle se z nich pak stávají sterilní jedinci).

 

Mohou obsahovat i antikoncepci. Nebo mohou u omeg třeba jen potlačit vůni a pachy, takže si jich alfy nevšímají.

 

Ty variabilnější dokáží například z omegy falešně jiným evokovat další sekundární pohlaví. Omega potlačí svůj heat, své pachy a pro své okolí tak působí jako běžná beta a nedokáže to poznat ani žádná z alf v její společnosti. Často dokonce ani sama omega necítí pachy alf v okolí.

 

 

 

Značení, majetnickost, ochranitelské pudy. Každá alfa i omega, jak už bylo psáno, si potrpí na pachy a obojí pohlaví považuje svůj domov za jejich teritorium, do kterého obvykle pustí jinak zapáchající osobu jen s dovolením. Jako jsou teritoriální například vlci, tak stejně tak i omegy a alfy.

 

Alfy jsou však teritoriální víc. Nelibě nesou, že jejich omegy na sobě mají pach jiné alfy, se kterou si byť jen podaly ruce při pozdravu. Nedej bože, že by se dotkla nějaká cizí alfa krku jejich omegy.

Krk je intimní místo. Jak jsem už psala – je to zdroj samotné chemické podstaty omegy.

 

Pro alfu je toto jednání základní instinkt. Ochraňuje svou omegu a navíc nemá ráda, když někdo sahá na JEJÍ majetek.

 

 

Vztah omegy a alfy nemusí být tak černý, jak jsem ho vylíčila, přestože mohou být alfy nabubřelé, sebestředné až otrokářské. Svazek v podstatě zařídí, že pár vůči sobě cítí ochranitelské pudy, že k sobě cítí náklonost (minimálně sexuální přitažlivost, jsou sice i svazky, kde se omega a alfa nenávidí a jsou založené jen na pudech, ale o to větší sranda je pak vývoj toho vztahu a jejich vnitřní boj).

 

V klasickém scénáři se alfy starají o pohodlí svých omeg, udržují je v bezpečí, dávají jim pocit sounáležitosti a omegy na oplátku vytvářejí domácí pohodu a hnízdo. Pečují o svou alfu a jejich rodinu, starají se o to, aby byli všichni spokojení a nikdy jim nic nechybělo.

Jestli vám to připomíná zastaralý vzorec dokonalé rodinky začátku minulého století, tak nejste úplně mimo.

 

 

 

Smečky. Často se stává, že v omegaverse bývají alfy, omegy a bety součástí smečky. V podstatě v momentě, kdy se omega sváže s alfou, přijme její rodinu jako svou smečku (ačkoliv je samozřejmě na nejnižší pozici za všema alfama a betama). Rodina omegy se tímto dostává z kola ven, protože už ke smečce nepatří.

 

 

 

Očichávání. Scenting. Už jsem toto téma zmínila v rámci svázání, nicméně považuju za důležité se ještě jednou opakovat. Nebere se na lehkou váhu. V momentě, kdy by alfinu omegu očichala jiná alfa, může dojít i k samotné výzvě na souboj nebo jiné kompenzaci.

Svázaná alfa v několika univerzech měla dokonce nárok druhou alfu za očichávání beztrestně zabít. Alfy i omegy mají vysoce citlivý čich. Je jedním z nejdůležitějších vjemů, který je během života doprovází a který v podstatě ohýbá jejich osudy. Na základě čichu se často rozhodují v důležitých životních meznících.

V samotném vztahu je očichávání základním prvkem pro intimitu a pochopení toho druhého.

 

 

 

Shrneme si ještě jednou základní pojmy. Já jsem si je přeložila podle sebe, českých (a hlavně popisných) omegaverse povídek ještě moc není a dost autorů má problém se samotným překladem slov, protože zní příliš animálně.

A protože je hodlám v povídkách využívat, byla potřeba si určit nějakou jejich generální podobu.

 

 

knot – uzel, uzlování, zauzlení

bond - svazek, vazba, závazek, spojení

mate – svázaný partner, druh

heat – (hárání) oestrus, nával, cyklus

rut - (říje) - nával, mánie, vzrušení

suppressant – supresiva, medikamenty pro omegy a alfy

 

 

 

***

 

 

 

Nenechte se zmást, v této společnosti se nikdo nepodobá psovitým šelmám, stále jsou to lidé, jen se jejich tělo chová jinak a biologicky jim byl přiřazen instinkt zachování DNA. I když jsem se to snažila popsat fakticky a tak nějak lékařsky, v samotných fanfikcích to nemusí vypadat tak šíleně, jak se teď asi jeví.

 

Příběhy jsou často založené na emancipaci omeg, na jejich osvobozování, na řešení diskriminace a převratu společnosti. Dochází tam k revolucím, alfy i omegy se vzpírají pudovému chování a odmítají přijímat, že by to mělo ovládat jejich osobnost.

 

PWP scény jsou pochopitelně více divoké a mohou na čtenáře působit zvířecím způsobem, ale u lepších autorů nejsou stěžejním prvkem samotné fikce a mohou být opsané i přirozeně.

 

 

Obecně se předurčuje, že omegy se chovají náladově jako ženy při menstruaci, což je docela ubohé. Ano, nejspíš se to nejvíce podobá některým jejich náladám, když to JE třeba, ale není to daný fakt. Omegy mohou být silné, oduševnělé, inteligentní a statečné. Stejně tak to nemusí být nutně umrčené hysterky.

 

Alfy jakbysmet nemusí být sebestředná individua bez pochopení. Vždy se najdou výjimky potvrzující pravidlo.

 

 

Vím, že jsem se často opakovala a že je tento text neskutečně dlouhý, ale přišlo mi důležité to zmínit víckrát a důsledněji, aby se dala pochopit samotná podstata tohoto univerza.

 

Působí to nepřirozeně, to ano, ale věřte nebo ne, vznikají na to i citlivá, zajímavá díla, která staví kolem této živočišné podstaty i hezký příběh.

Snad to pro vás bylo alespoň v něčem přínosné, moc jsem se v tom nezamotávala a na nic jsem nezapomněla. Svět omegaverse toho nabízí mnohem víc.

 

 

Na závěr vám ještě chci přiložit nějaké doplňkové materiály navíc.

 

 

 

Odkazy, kde můžete najít české omegaverse povídky:

 

SallyPejr napsala na téma Sherlocka povídku, kde hodně popisuje i samotný svět omegaverse, je to v podstatě takový lexikon a pro neznalé může být hodně užitečná – ZDE.

Kratula aktuálně píše jednu dlouhou kapitolovou a naprosto úžasnou povídku ze světa Sherlocka (opět), ale opravdu stojí za to, je to jedna z těch povídek, která si propůjčila svět omegaverse, ale nestojí přímo na něm – ZDE.

 

 

 

Odkazy, kde můžete najít podrobnější vysvětlení univerza:

 

Fanpolis – ve zkratce popis toho, co je omegaverse za pojem.

Fanlore - Zahraniční web s podrobnými popisky (AJ).

 

 

 

Obrázky:

 

Nakonec GALERIE, ve které můžete najít materiály, které jsem si propůjčila z omegaverse mangy. Text je v angličtině.

 

 

 

Mangy, které mohu doporučit:

 

Totsugimasen Kara!

Kashikomarimashita, Destiny

Kurui Naku No Wa Boku No Ban

Abarenbo honey

Pendulum: Kemonobito Omegaverse

 

 

Je jich pochopitelně daleko, daleko víc, stovky, ale vybrala jsem namátkou pár dokončených pro představu.